Att vistas ute i naturen är livskvalité

Var ute en sista svampsväng för säsongen.Plockade  en korg med trattkantareller.
När man summerar bär-och svampsäsongen har det varit lite blandat med tillgången.Dåligt med blåbär och mycket lingon.Det blev 15liter hjortron,100liter blåbär, drygt 200 liter gula kantareller och trattkantareller finns det fortfarande hur mycket som helst.Lingonsäsongen var den bästa jag varit med om.Plockade 2400 liter !
Vi har det bra som bara kan gå eller åka ut i skogen och fylla hinkar med allehanda läckerheter.Naturen har lugnande verkan ,den är alltid tillgänglig och det är kostnadsfritt.Snart kommer snön så att man åka skidor i våra fantastiska spår i Kalhyttan.

Kalhyttan 2011-10-09


Om sex veckor åker vi skidor i Kalhyttan

Byggnaden av den nya toppmoderna datorstyrda  automatiska snösystemet i Kalhyttan går enligt planerna förutom att det tillkommit lite sprängning som man troligen klarar av i morgon.Rörgravar och belysning fattas bara ner till gamla skidstadion.Det fina med det nya systemet är att det blir i det närmaste ingen slangdragning.Däremot får man flytta på två stora fläktkanoner som är mycket effektiva.Servicebyggnaden som beräknas vara klar i slutet på mars 2012 har man nyss påböjat uppförandet av bottenplattan.Ser verkligen fram emot när allting är klart.I väntan på snön har vi organiserad stavgång även nästa vecka.


Att motionera är det bästa du kan göra för att hålla dig frisk

   Enligt Folkhälsoinstitutet är högst 25% av barn och vuxna i Sverige tillräckligt fysiskt aktiva ur  hälsosynpunkt. Låg fysisk kapacitet, alltså låg syreupptagningsförmåga mätt i ml /kg/min , är den starkaste relativa riskfaktorn för sjukdom och  förtida död. Omvänt är fysisk aktivitet den största friskfaktorn,eftersom alla kan påverka den! Lägsta nivå på prestationsförmåga under vilken medicinska risken ökar ligger på  en syreupptagningsförmåga på 32 ml/kg/min för kvinnor och 35 ml/kg/min  för män. Trettiofem i testvärde motsvarar att man klarar av att gå sex kilometer (plan mark) på en timme utan ansträngning. Med andra ord borde varje individ sträva efter dessa värden eller helst högre, för att undvika onödigt lidande och onödiga kostnader. Ingen individ bör kontinuerligt anstränga sig till mer än 40 % av sin maximala kapacitet. Om man trots allt gör detta finns uppenbar risk för både muskulär och hormonell överbelastning. Det konstaterade professor Irma Åstrand redan på sjuttiotalet när hon var ute och mätte konditionen  på arbetarna  i företagen. I levnadsnivåundersökningen 2000 studerades fysiska arbetsförmågan hos slumpmässigt uttagen andel av svenska befolkningen mellan 20 och 60 år.Bland annat beräknades syreupptagningsförmågan för  både  män och kvinnor. Av kvinnorna mellan 35-49 år var det närmare hälften som inte nådde upp till en syreupptagning på 32 ml/kg/min och av männen i samma åldersgrupp nådde inte  två tredjedelar upp till 35 ml/kg/min . Det är inte undra på att folk blir utbrända! Den psykosociala  och socioekonomiska stressen har också en stor betydelse. Det är ett kapitel som det finns anledning att återkomma vid ett senare tillfälle. Att vi äter och sover någorlunda vettigt är ytterligare två viktiga  livsstilsfaktorer  som tål att diskuteras.

Med regelbunden fysisk  aktivitet kan man  snabbt öka sin fysiska prestanda. Man har i ett flertal studier mätt upp en ökad syreupptagningsförmåga eller konditionsökning på 1- 4 procent i veckan under de tolv första veckorna. När det gäller muskulaturens ämnesomsättning kan man få en ännu större ökning.  Ett träningsprogram bör fortgå upp mot tjugo  veckor  för att psykologiska  effekter som vitalitet och positiv upplevelse av träningen kan upplevas. För att träningen ska hinna ut utvecklas och bidra med en  bestående   livsstilsförändring  krävs betydligt  längre tid (sex  månader –två  år) enligt flera studier.


Sista versen med gula kantareller

Var idag ute på en sista skogtur och plockade gula kantareller.Vilka höstfärger!Det börjar bli sent när det gäller gula kantareller.Mycket var förstört men fick ändå ihop ca trettio liter.Det är svårare att upptäcka dem då det faller ner spå mycket gula björklöv.Är nöjd  med dagens skogstripp.Får ta det lite lugnt nästa vecka då det är älgjakt.Trattkantareller finns det hur mycket som helst .Det får bli en sväng om ett par veckor igen.Trattkantarellsoppa och crepes med kantarellstuvning är inte heller dumt.

Livstilsrelaterad ohälsa går att påverka

När det gäller de livstilsrelaterade sjukdomarna kommer de att vara dominerande under överskådlig tid enligt WHO. I WHO:s prognos för 2020 anges att sjuttio procent av all kronisk sjukdom som leder till död är relaterad till livsstil.Huvudorsaken till livsstilssjukdomarna är fysisk inaktivitet,rökning,övervikt och kronisk stress.Att vi under de senaste två decennierna ökat den stikllasittande tiden är ett av de största biologiska experiment som vi någonsin har påbörjat.Oavsett vilka länder man gjort studier i ,är det de livsstilsmodifierade insatserna som gett dubbelt så bra effekt jämfört med medicinering.Livsstil,det hör man ju på namnet att det är våra levnadsvanor som vi ska påverka.Det finns inget som har så brett behandlingsspektrum som fysisk träning. Träning motverkar och försenar uppkomsten av minst ett trettiotal sjukdomar bland annat:typ 2 diabetes,hjärtkärlsjukdom,flera typer av cancer,depression och demens.Västvärldens största hälsoproblem är hjärtkärlsjukdomarna.Nära hälften av svenskarna dör i hjärtkärlsjukdom och om man är diabetiker är siffran ännu högre.Interheartstudien ,en multicenterstudie i 52 länder där man jämförde femton tusen hjärtinfarktpatienter med lika många i en kontrollgrupp,visade att elva livsstilsfaktorer förklarar nittio procent av alla akuta hjärtinfrakter.Fysisk inaktivitet,rökning,diabetes,höga blodfetter,högt blodtryck,psykosociala problem,högt alkoholintagoch lågt intag av frukt och grönt är dessa faktorer.Det positiva är att alla faktorena i högsta grad är påverkbara.


RSS 2.0