heimomarttila

Att motionera är det bästa du kan göra för att hålla dig frisk

   Enligt Folkhälsoinstitutet är högst 25% av barn och vuxna i Sverige tillräckligt fysiskt aktiva ur  hälsosynpunkt. Låg fysisk kapacitet, alltså låg syreupptagningsförmåga mätt i ml /kg/min , är den starkaste relativa riskfaktorn för sjukdom och  förtida död. Omvänt är fysisk aktivitet den största friskfaktorn,eftersom alla kan påverka den! Lägsta nivå på prestationsförmåga under vilken medicinska risken ökar ligger på  en syreupptagningsförmåga på 32 ml/kg/min för kvinnor och 35 ml/kg/min  för män. Trettiofem i testvärde motsvarar att man klarar av att gå sex kilometer (plan mark) på en timme utan ansträngning. Med andra ord borde varje individ sträva efter dessa värden eller helst högre, för att undvika onödigt lidande och onödiga kostnader. Ingen individ bör kontinuerligt anstränga sig till mer än 40 % av sin maximala kapacitet. Om man trots allt gör detta finns uppenbar risk för både muskulär och hormonell överbelastning. Det konstaterade professor Irma Åstrand redan på sjuttiotalet när hon var ute och mätte konditionen  på arbetarna  i företagen. I levnadsnivåundersökningen 2000 studerades fysiska arbetsförmågan hos slumpmässigt uttagen andel av svenska befolkningen mellan 20 och 60 år.Bland annat beräknades syreupptagningsförmågan för  både  män och kvinnor. Av kvinnorna mellan 35-49 år var det närmare hälften som inte nådde upp till en syreupptagning på 32 ml/kg/min och av männen i samma åldersgrupp nådde inte  två tredjedelar upp till 35 ml/kg/min . Det är inte undra på att folk blir utbrända! Den psykosociala  och socioekonomiska stressen har också en stor betydelse. Det är ett kapitel som det finns anledning att återkomma vid ett senare tillfälle. Att vi äter och sover någorlunda vettigt är ytterligare två viktiga  livsstilsfaktorer  som tål att diskuteras.

Med regelbunden fysisk  aktivitet kan man  snabbt öka sin fysiska prestanda. Man har i ett flertal studier mätt upp en ökad syreupptagningsförmåga eller konditionsökning på 1- 4 procent i veckan under de tolv första veckorna. När det gäller muskulaturens ämnesomsättning kan man få en ännu större ökning.  Ett träningsprogram bör fortgå upp mot tjugo  veckor  för att psykologiska  effekter som vitalitet och positiv upplevelse av träningen kan upplevas. För att träningen ska hinna ut utvecklas och bidra med en  bestående   livsstilsförändring  krävs betydligt  längre tid (sex  månader –två  år) enligt flera studier.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0