Att vistas ute i naturen är livskvalité


Första intervallträningen i Långlia

 
 
 
 Har i sommar åkt  ca tio rullskidpass, för det mesta efter den relativt flacka Forshyttevägen. Har vid ett tidigare tillfälle åkt i Långliabacken men då inte tryckt på ordentligt. Men idag åkte jag två intervaller där jag låg på det jag kunde. Åkte första intervallen på 8.52 min och den andra på 9.00 min. För dem som inte har åkt där förut, så är det en backe på 2200 meter  med  en höjdskillnad på 120 meter varav 70 meter i själva Långlia som är ca 700 meter.
Blev stum i både armar och ben i slutet av den första intervallen. Samma datum för tre år sedan åkte jag tjugo sekunder fortare och dessutom en intervall mer. För fem år sedan i slutet på juli hade jag 7.57 minuter som bäst.
Slutsats: Gubben blir inte yngre, men det är lika roligt fortfarande.

Motion är den starkaste friskfaktorn

När det gäller de livsstilsrelaterade sjukdomarna kommer de att vara dominerande under överskådlig tid enligt WHO. I WHO:s prognos för 2020 anges att sjuttio procent av all kronisk sjukdom som leder till död är relaterad till livsstil. Huvudorsaken till livsstilssjukdomarna är fysisk inaktivitet, rökning, övervikt och kronisk stress. I dagsläget är fysisk inaktivitet den faktor som är det största folkhälsoproblemet om man tar hänsyn till forskningsresultat som strömmat ut de senaste decennierna. Tänker närmast på konsensusrapporten General Surgeon Report som kom 1996. SBU- rapporten ” Längre liv och bättre hälsa 1997”.

Att vi under de senaste två decennierna ökat den stillasittande tiden är ett av de största biologiska experiment som vi någonsin har påbörjat. Oavsett vilka länder man gjort studier i, är det de livsstilsmodifierade insatserna som gett dubbelt så bra effekt jämfört med medicinering. Livsstil, det hör man ju på namnet att det är våra levnadsvanor som vi ska påverka. Det finns inget som har så brett behandlingsspektrum som fysisk träning.  Träning motverkar och försenar uppkomsten av minst ett trettiotal sjukdomar bland annat: typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom, flera typer av cancer, depression och demens. Västvärldens största hälsoproblem är hjärtkärlsjukdomarna. Nära hälften av svenskarna dör i hjärtkärlsjukdom och om man är diabetiker är siffran ännu högre. Det knepiga är att trots att vi har evidens så underskattas den viktigaste friskfaktorn, konditionsträningen i folkhälsoarbetet  och  framför allt bland läkarna.

I dagsläget är det nya läkemedel man hoppas på men det kommer sannolikt inte att leda till några bestående förbättringar. Vi måste tänka mer på primärpreventiva metoder som motion för att man ska få en bättre folkhälsa i landet.

Att komma tillbaka efter långvarig stressproblematik

Det är numer ganska bra vetenskapligt belagt  vilka åtgärder som krävs för att man ska komma tillbaka efter långvarig stress. Man brukar prata om  SIC -  vilket är förkortning för sanera, immunisera och konditionera på engelska. Sanera innebär att man måste ta bort  det som har stressar. Det är inte så lätt alla gånger om man ligger långt ner i rangordning, har dåligt inflytande på jobbet och dålig kontroll med massa krav både hemma och på jobbet eller vad det kan vara. Immunisering - att man har någon form av samtalsterapi. Det som det verkar finnas mest evidens för är KBT, där man  via samtal  försöker att  ändra på tanke- och beteendemönster. När det gäller fysisk aktivitet både förebygger det och botar stress. Fysisk aktivitet  är vår absolut bästa, effektivaste och billigaste stressmedicin. Man återgår att ta hand om stresshormoner på ett naturligt sätt som man inte annars skulle fått utlopp för annars. Har man  dränerats på serotonin  och har höga kortisolhalter tar det tid att höja serotoninhalten. Man för börja försiktigt för att få  igång systemen och gradvis öka ansträngningsgraden. Ett flertal studier visar att fysisk aktivitet är likvärdigt med medicinering efter fyra månader och om man fortsätter ytterligare ett  halvår visar det sig att motionen är helt överlägsen medicinering. I medicingruppen har en del fått återfall , däremot har motionsgruppen fortsatt att tillfriskna. Slutsatsen är att det är mycket viktigt både primär- och sekundärpreventivt
att vara fysiskt aktiv.

RSS 2.0