Stress på gott och ont

Stresstillstånd är ändamålsenligt och tjänar oss väl under kortare perioder - ett sätt att dopa sig själv med noradrenalin och adrenalin för att klara en oväntad eller farofylld situation.  Man kan säga kamp eller flykt eller ett inre undantagstillstånd som hävs när faran är över.  Det är när stressen blir långvarig övergår i frustrationsstress och  uppgivenhetsstress (spela död)  som det sker negativa processer  i kroppen. Kroppen börjar rusta för krig.  Höga halter av stresshormonet  cortisol  under lång tid gör att blodsockerhalten höjs, fettet dirigeras till buken, i arkivhanteraren (hippocampus) dör en del nervceller  och halten av serotonin ett lyckohormon minskar. Det sker även många andra omställningar i kroppen men de ovannämnda leder till depression, nedstämdhet, .ämnesomsättningsproblematik med öga blodfetter och höga sockerhalter i blodet. Det här är ett av det moderna samhällets största gissel som vi måste få bukt med.  Förekomsten av typ 2 diabetes ökar stadigt och kryper även ner i åldrarna. När det gäller depression är det över sexhundratusen personer i Sverige  som äter  antidepressiva medel i form av SSRI - preparat , populärt kallat "lyckopiller".  Av dessa sexhundratusen är det sextiotusen personer under  tjugonio år som medicinerar. Det finns alternativ som borde användas mera i  förebyggande syfte och även  vid behandling av dessa tillstånd. Återkommer med detta i kommande inlägg. 

Stavgångstur efter Brattforsleden

I förrgår gick de två  stavgångsgrupperna en premiärtur  Dammtjärn-Bålhyttan tur och retur. Det är två mycket positiva  gäng där man direkt känner att man blir glad. Det är märkligt att vissa människor med bara sin uppenbarelse gör att att man får glädje och positiv energi. Visst är det häftigt! När det gäller den nya leden kvarstår märkning  och skyltning som ska utföras under de kommande veckorna. Har också under veckan snitslat upp  en slinga  på ca 2000m för myrlöpning på Storbromossen. Där återstår det bra lite röjning och en spång över ett dike.Upptaktsträff för Filipstads duktiga skidungdomarIgår hade Filipstadsungdomarna en upptaktsträff som inleddes med ett löppass  i Brattfors. Man sprang i Lungälsravinen  till Djupadalen  och sedan  avslutningsvis en sväng på  Brattforsheden. Efter en välsmakande lunch hade jag en föreläsning om kost, dryck och återhämtning. Alla viktiga komponenter för att  man ska få bra svar av träningen.  Tillsvidare är det ingen organiserad gemensam träning under sommaren förutom en månadsträff. Alla har dock fått ett basprogram som bl a Stefan Norberg har komponerat.


Nu är Kalhyttans servicebyggnad officiellt öppen


 I veckan hade vi i sjukgymnastgruppen en  kombinerad arbetsplatsträff och säsongsavslutning i Kalhyttan. Temat för dagen var fysisk aktivitet som hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande behandling.

I veckan hade sjukgymnastgruppen arbetsplatsträff och säsongsavslutning  i Kalhyttan. På förmiddagen  informerade Kaj Sundström folkhälsostrateg  på Landstinget om Socialstyrelsens riktlinjer  om de stora livsstilssjukdomarna. All legitimerad sjukvårdspersonal skall ta upp och informera om alkoholens, rökningens, matvanornas och fysiska aktivitetens påverkan  för folkhälsan. Det är på tiden då  SBU-rapporten  " Längre liv och bättre hälsa "  kom redan 1997. Men bättre sent än aldrig. Efter en italiensk buffé till lunch  hade jag hela eftermiddagen till förfogande. Hade först ett föredrag om fysiska aktivitetens positiva effekter, där det blev en hel del diskussion. Dagen avslutades med en stavpromenad på 45 min. I övrigt kan informeras att dusch och ombyteslokalerna nu är öppna för allmänheten från och med 2010-05-30.

RSS 2.0